ONZE SCHOLEN:

Bestuur en Raad van Toezicht

 

Stichting Bijzonderwijs hanteert een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen. Ook stelt de directeur-bestuurder de kaders vast voor het schoolbeleid. De directeur-bestuurder ontwikkelt in samenspraak met het directieoverleg het beleid voor de gehele Stichting en voert hierover overleg met de GMR. Het beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag.

De directeur-bestuurder van de Stichting is Harry Dobbelaar.

Daarnaast kent Stichting Bijzonderwijs een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak om toe te zien op de directeur-bestuurder en met name op en in hoeverre de directeur-bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de Stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico's. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. De directeur-bestuurder legt volgens een vastgestelde verantwoordingscyclus en toezichtskader verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit het onderwijs, de welzijnssector en openbaar bestuur.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de leden van de Raad van Toezicht.

Vacatures

Wil jij van grote betekenis zijn voor een prachtige, veelkleurige groep leerlingen die je hart stelen? Wil jij kinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen in een bruisende omgeving die boeit, uitdaagt, prikkelt en scherp houdt? Wil jij werken op een school waar initiatief en nieuwe ideeën worden omarmd, geen plan te gek is en aanpakken en doorzetten worden toegejuicht? Wil jij binnen de veiligheid van een hecht team uitgedaagd worden om je grenzen te verleggen en te groeien?

Word Bijzonderwijzer! En kijk op Word Bijzonderwijzer

 

Leden Raad van Toezicht

 
L.W.  Balai (Leo)
L.W. Balai (Leo)
Lid Raad van Toezicht
 
P.J.A.M.   Hettema (Pieter)
P.J.A.M. Hettema (Pieter)
Voorzitter
 
 

Leden Raad van Toezicht

 
L.  Klaver-Claassens (Louise)
L. Klaver-Claassens (Louise)
Lid Raad van Toezicht
 
S.D.   Sparendam (Simone)
S.D. Sparendam (Simone)
Vice-voorzitter