ONZE SCHOLEN:

Disclaimer & Privacy Policy

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen in Amsterdam Zuidoost trachten de informatie op haar websites zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen in Amsterdam Zuidoost aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar websites of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen te Amsterdam Zuidoost en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Bijdragen derden aan discussies

Stichting Bijzonderwijs hanteert strenge normen en waarden voor bijdragen. Dat houdt in dat bijdragen die anderen mogelijk kunnen kwetsen uit discussies worden verwijderd en dat de deelnemer voor verdere deelname aan discussies wordt uitgesloten. Storende en/ of  kwetsende bijdragen kunnen gemeld worden bij info@bijzonderwijs.nl, zodat Stichting Bijzonderwijs zonodig actie kan ondernemen.

 Privacy Statement

Anoniem bezoek

U kunt onze websites anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.

Registratie persoonlijke gegevens

Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan Stichting Bijzonderwijs of aan een van haar basisscholen dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Stichting Bijzonderwijs of van een van haar basisscholen hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting Bijzonderwijs, Schonerwoerdstraat 1b, 1107 GA te Amsterdam Zuidoost.

Contact webmaster

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud dan wel technische aspecten met betrekking tot deze website, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan de webmaster middels het mailadres webmaster@bijzonderwijs.nl.

Wijzigingen

Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement.

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".