ONZE SCHOLEN:

Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

 

Zowel Stichting Bijzonderwijs als al haar scholen plaatsen met enige regelmaat nieuwsberichten op hun websites.

Daarnaast  verspreiden alle scholen van Stichting Bijzonderwijs vrijwel maandelijks een nieuwsbrief onder hun ouders en overige belangstellenden, waarin alle relevante schoolspecifieke wetenswaardigheden en informatie over alle nieuwe ontwikkelingen binnen de school zijn opgenomen.
Om de nieuwsbrieven van de afzonderlijke scholen te bekijken, kunt u deze nieuwsbrieven downloaden via de websites van de scholen. De websites van de scholen kunt u benaderen door op een van de logo's bovenaan de pagina te klikken.

Om de laatste nieuwsberichten van Stichting Bijzonderwijs of van een van de scholen te bekijken, kunt u onderstaand een keuze maken.

 
Kies het nieuws wat u wilt bekijken:

Nieuws Stichting Bijzonderwijs

 
Zonova
Zonova
16/01/2021

Stichting Bijzonderwijs en Stichting Sirius zijn op 1-1-2020 gefuseerd. 

De nieuwe stichting heet Zonova. Zonova is een samenwerkingsbestuur en is erop gericht uitwisseling te stimuleren en elkaars expertise nog beter te benutten. Vanuit gedeelde waarden en visies bieden we kinderen in Amsterdam Zuidoost kwalitatief goed onderwijs, een veilige basis en nieuw perspectief.

Meer informatie over Zonova vind je op www.Zonova.nl

 
Staking 6 november 2019
Staking 6 november 2019
06/11/2019

Vandaag 6 november 2019 waren veel collega's van Bijzonderwijs te vinden op de Dam. Hier was een manifestie georganiseerd om de staking van 6 november zichtbaar te maken. Er werd gestaakt voor meer geld voor onderwijs, voor verlaging van de werkdruk en om een hoger salaris voor onze medewerkers. 

Het bestuur van de stichting steunt deze staking. Ouders hebben hierover een brief ontvangen en deze brief als laatse vanwege het gesloten akkoord op vrijdag 1 november jl.:

333_brief ouders staking 6 november 2019.pdf

Op de Dam hield wethouder Marjolein Moorman een warm pleidooi voor betere lonen en structureel meer geld voor het onderwijs. Ook de Amsterdamse schoolbesturen stonden op het podium. Namens het BBO gaf Herbert de Bruijne aan dat met incidenteel geld de besturen de lonen niet kunnen verhogen. Wat het BBO aan de minister vraagt is structureel geld om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Ook het onderwijs uit Zuidoost was goed vertegenwoordigd op het podium op de Dam. Marijke van Amersfoort, directeur van onze basisschool Samenspel deelde in haar speech haar zorgen over de effecten van het lerarentekort. Haar speech vind je hier:

IK MAAK ME ZORGEN.docx

En Maryse Knook, bestuurder-directeur van OSB uit Amsterdam Zuidoost vertelde dat OSB vandaag gesloten is en dat de medewerkers staken juist om het primair onderwijs te steunen. Want ook in het voortgezet onderwijs merken ze de effecten van de tekorten. 

Bijzonderwijs is blij met de hoge opkomst en dank aan alle stakers. Ik hoop van harte dat het kabinet van onze leerlingen weer een topprioriteit maakt!

 
De scholen zijn weer begonnen
De scholen zijn weer begonnen
06/09/2019

U kent ze vast wel, die spandoeken die de start van het nieuwe schooljaar markeren: De zomervakantie is voorbij.... We gaan weer naar school! Ook onze scholen zijn weer begonnen, maar vanzelfsprekend was dat helaas niet. Veel scholen hebben al lange tijd te weinig leraren en dat lerarentekort groeit nog steeds. Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schooldirecteuren... en de leraren zelf misschien nog wel het meeste. Daarom hebben wij als Bijzonderwijs alle ouders een brief gestuurd om ouders te laten weten wat scholen en het schoolbestuur doet om ondanks het tekort aan leraren alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Klik hier voor de brief. 

 
Voorbereiding nieuwbouw Knotwilg gestart
Voorbereiding nieuwbouw Knotwilg gestart
24/04/2019

Basisschool knotwilg krijgt een nieuw gebouw. Bijzonderwijs wil samen met Partou Kinderopvang op de huidige locatie van de knotwilg een Alles-in-1-school starten. In het nieuwe gebouw is ruimte voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. De nieuwe gymzaal kunnen buurtbewoners en verenigingen ook gebruiken. Bij de nieuwbouw komt een groen avontuurlijk schoolplein. 

De sloopwerkzaamheden en het verplanten van de knotwilgen is inmiddels begonnen. Naar verwachting start de bouw rondom de zomer van 2019. Als alles volgens plan verloopt,wordt de school in 2020 opgeleverd. 

 
Basisschool Knotwilg krijgt een nieuw gebouw
Basisschool Knotwilg krijgt een nieuw gebouw
17/11/2017

Basisschool Knotwilg krijgt een nieuw gebouw. Stichting Bijzonderwijs wil samen met Partou Kinderopvang op de huidige hoofdlocatie van de Knotwilg een Alles-in-1-school  starten met primair onderwijs en kinderopvang met een aanbod in onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het nieuwe gebouw is ruimte voor onderwijs, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. OOk wordt er een neiuwe gymzaal gebouwd. Als het oude hoofdgebouw wordt gesloopt, krijgen de kinderen tijdelijk les in de dependance. De nieuwe school is in de zomer van 2019 klaar.

 
Samenspel, de eerste en enige excellente basisschool van Amsterdam
Samenspel, de eerste en enige excellente basisschool van Amsterdam
23/01/2017

Op maandag 23 januari 2017 kreeg basisschool Samenspel het predicaat “Excellente school”. De wethouder voor onderwijs, Simone Kukenheim kwam persoonlijk dit fantastische nieuws brengen. Samenspel ziet het predicaat excellente school als een prachtige erkenning.

Jury oordeel

Samenspel heeft Pedagogische tact als excellentieprofiel. Voor Samenspel is pedagogische tact de basis, de kern, van waaruit ze werkt. De jury heeft gezien dat er daaromheen nog verschillende andere kwaliteiten zijn waar de school zich in onderscheidt. Zoals het muziekprofiel, Gezonde School en de focus op taal. Daarnaast realiseert Samenspel dit alles in een lerende organisatie, gericht op het bewust behalen van goede opbrengsten. Zo heeft Samenspel de afgelopen drie jaar stabiele eindopbrengsten die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. Samenspel heeft volgens de jury een helder en relevant excellentieprofiel dat goed aansluit bij de leerlingenpopulatie.

Pedagogisch handelen

Op basisschool Samenspel hoort iedereen erbij. “Wij sluiten niemand buiten.” De school heeft dit mission statement bedacht tijdens het traject Pedagogische tact. De school is ruim drie jaar geleden begonnen met dit traject, omdat ze als school naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht wil schenken aan de persoonsvorming en socialisatie van een kind. Samenspel is een Vreedzame school, dit programma is vooral gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Samenspel is vanuit de behoefte aan aandacht voor de sociale ontwikkeling van de leerling gestart met Pedagogische tact. Pedagogische tact is gericht op de pedagogische omgang van de leerkracht met de leerlingen. Deze vraagt om persoonlijke openheid, beschikbaarheid, moreel bewustzijn en actief verantwoordelijkheid willen nemen voor de groei, het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Dit heeft geresulteerd in een veilig en prettig pedagogisch klimaat en daardoor ook een positief leerklimaat.

Permanente aandacht voor kwaliteit

Een school wordt niet zomaar excellent. Het predicaat is een erkenning van ‘duurzaam georganiseerde kwaliteit’. Dat Samenspel zich een excellente school mag noemen is het resultaat van langjarige permanente aandacht voor kwaliteit, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie en medewerkers op de school vorm krijgt. Samenspel is dit jaar de enige reguliere basisschool van Amsterdam die dit predicaat excellente school uitgereikt krijgt. Het team van Samenspel, de leerlingen en ouders en alle collega’s van Bijzonderwijs zijn bijzonder trots!

 
Basisschool Achtsprong eerste Natuurwijsschool van Amsterdam
Basisschool Achtsprong eerste Natuurwijsschool van Amsterdam
01/04/2016

André Kuipers bij De Achtsprong

Basisschool De Achtsprong doet mee aan het onderwijsprogramma NatuurWijs. Niet met één maar met alle klassen en als eerste in Amsterdam. Dat was voor astronaut André Kuipers, ambassadeur van NatuurWijs, reden om op woensdag 30 maart in het Nelson Mandelapark langs te komen en de school te feliciteren met een certificaat. Het programma wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Vooral voor stadskinderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Alle leerlingen gaan dit schooljaar drie keer een hele dag op pad met een zogenaamde NatuurWijzer. Die vertelt alles over de natuur en daarna kan iedereen zelf kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven.

 

 
Jubileum sportdag Bijzonderwijs & Koningsspelen 2015
Jubileum sportdag Bijzonderwijs & Koningsspelen 2015
21/04/2015

Stichting Bijzonderwijs bestaat 45 jaar. Het 45 jarig bestaan van Bijzonderwijs vieren we met een actief festijn voor alle kinderen en hun ouders op het Bijlmersportpark. We gaan twee dagen met totaal 2300 kinderen sporten op het Bijlmersportpark! Een groep gymleerkrachten en directieleden van Bijzonderwijs hebben de organisatie van deze jubileum sportdagen op zich genomen.

Sport en spel

Verdeeld over twee dagen organiseren we een sport- en spelcircuit voor de kinderen op het Bijlmersportpark. De onderbouwgroepen verdeeld over twee dagdelen op donderdag 23 april en de bovenbouwgroepen op twee dagdelen op vrijdag 24 april. Iedere groep trapt af met de Koningsspelen dans, daarna verdelen de groepen zich over het sportcomplex om in een circuit leuke activiteiten te doen variërend van dansen, stormbaan, troontje verwisselen, estafette tot voetballen. 

De verbinding

Steeds meer partners in de omgeving sluiten zich aan en helpen ons mee. De gemeente, Nuon, Jump-In, de sportclubs van Zuidoost, Ajax, Adidas, de sportklassen van het ROC en het OSB, de Klas beweegt, zijn betrokken. We worden geholpen met vrijwilligers, het gebruik van het Bijlmersportpark, workshops, materialen, shirtjes, een aandenken voor de kinderen. Het is fantastisch te merken dat zoveel mensen en organisaties meehelpen om de kinderen van Bijzonderwijs een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit geeft energie! Met alle hulp kunnen we er wel een jaarlijks evenement van maken.

 
 

Uit onze missie:


"De scholen van Stichting Bijzonderwijs willen een gidsrol voor hun leerlingen vervullen en innovatief en vernieuwend zijn. De leefregel "Samen Leren, Samen Leven" brengt hen wederzijds respect en tolerantie bij".