ONZE SCHOLEN:

Downloads

 
Bestuursverslag en jaarrekening

Jaarlijks legt het bestuur via het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over de activiteiten die in het voorgaande begrotingsjaar zijn uitgevoerd. Leidraad bij de verslaglegging is onder meer het strategisch beleidsplan “Kiezen voor kansen in Zuidoost” dat in 2012 is vastgesteld. Ook wordt een schets gegeven van de realisatie van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan 2013-2016. Het grootste deel van de gestelde doelen is gerealiseerd.

Wij hopen dat u met dit jaarverslag goed zicht krijgt in het werk van Stichting Bijzonderwijs.

Bestuursverslag Stichting Bijzonderwijs 2016


Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".