ONZE SCHOLEN:

Downloads

 
Bestuursverslag en jaarrekening

Jaarlijks legt het bestuur via het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over de activiteiten die in het voorgaande begrotingsjaar zijn uitgevoerd. Leidraad bij de verslaglegging is onder meer het strategisch beleidsplan “Kiezen voor kansen in Zuidoost” dat in 2012 is vastgesteld. Ook wordt een schets gegeven van de realisatie van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan 2013-2016. Het grootste deel van de gestelde doelen is gerealiseerd.

Wij hopen dat u met dit jaarverslag goed zicht krijgt in het werk van Stichting Bijzonderwijs.

Bestuursverslag Stichting Bijzonderwijs 2016


Vacatures


Met enige regelmaat hebben wij nieuwe vacatures.
Het loont beslist de moeite om dan ook af en toe een kijkje bij de link vacatures te nemen.
Hieronder treft u onze laatst geplaatste vacatures aan. Voor meer vacatures klik op Bekijk vacatures.
Klaverblad zoekt een gymleerkracht
Wij zijn op zoek naar een gymleerkracht ..
Leerkrachten groep 5-7 Polsstok
Polsstok zoekt doortastende leerkrachten..