ONZE SCHOLEN:

Downloads

 
Bestuursverslag en jaarrekening

Jaarlijks legt het bestuur via het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over de activiteiten die in het voorgaande begrotingsjaar zijn uitgevoerd. Leidraad bij de verslaglegging is onder meer het strategisch beleidsplan “Ieder kind bijzonder” dat in 2016 is vastgesteld. Ook wordt een schets gegeven van de realisatie van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan 2017-2020. Het grootste deel van de gestelde doelen is gerealiseerd.

Wij hopen dat u met dit jaarverslag goed zicht krijgt in het werk van Stichting Bijzonderwijs.

Bestuursverslag Stichting Bijzonderwijs 2017

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".