ONZE SCHOLEN:

Onze opbrengsten

 

Goed onderwijs voor ieder kind in Zuidoost

Vanuit het perspectief van goed onderwijs voor ieder kind zijn alle scholen van Bijzonderwijs continue bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Om ons te verantwoorden over de resultaten van ons onderwijs publiceren wij elk jaar de resultaten van ons onderwijs via de schoolgidsen van de scholen.

Ook samen met de andere Amsterdamse schoolbesturen verantwoorden wij ons over de resultaten van het Amsterdamse onderwijs. Dit doen wij onder andere door de publicatie van de kwaliteitswijzer.

De keuze de Kwaliteitswijzer uit te geven, is ingegeven door de behoefte aan een inzichtelijke vergelijking van de kwaliteit van het onderwijs per school. In de Kwaliteitswijzer ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van de resultaten van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie. Of een kind nou vanuit thuis alle kansen krijgt of met een taalachterstand of weinig tot geen ondersteuning van ouders de school in komt. Ieder kind en iedere school kan goed presteren. Dat laat de Kwaliteitswijzer duidelijk zien.

In de Kwaliteitswijzer ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van de resultaten van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie. De kwaliteitswijzer maakt het daarmee ook mogelijk om scholen die juist een bevoorrechte leerling-populatie hebben met elkaar te vergelijken. Want ook dan moet een school het beste uit elk kind halen.

Scholen op de kaart

Niet alleen op stedelijk niveau maar ook op landelijk niveau kunt u scholen met elkaar vergelijken. Op www.scholenopdekaart.nl worden gegevens van alle basisscholen in Nederland gepubliceerd. U kunt op deze site heel makkelijk informatie opzoeken over de school en waar u meer over wilt weten. Scholen op de kaart wordt het komende jaar uitgebreid met nieuwe informatie.

Scholen informeren ouders en leggen met deze documenten in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn in schooljaar 2012-2013. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over onze scholen. Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids van de school. Raadpleeg hiervoor de website van de school van uw keuze via www.bijzonderwijs.nl.

U kunt de Kwaliteitswijzer raadplegen via onderstaande link www.kwaliteitswijzer.amsterdam.nl en scholen op de kaart via www.scholenopdekaart.nl

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".