ONZE SCHOLEN:

Onderzoek naar effecten van mogelijke fusie

 

Op 15 januari 2019 is door Sirius en Bijzonderwijs de intentieverklaring ondertekend, waarin beide stichtingen zich uitspreken een bestuurlijke fusie te willen onderzoeken. Met deze eventuele bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs te versterken gericht op het bieden van het beste onderwijs voor de kinderen in Amsterdam Zuidoost. In februari is het onderzoek gestart om tot een goede afweging te komen. In mei 2019 is het onderzoek afgerond en is de fusieeffectrapportage verschenen. U kunt deze inzien via onderstaande links:

Fusie-effect rapportage

Bijlage 1 rapportage werkgroep Onderwijs

Bijlage 2 rapportage werkgroep Personeel

Bijlage 3 rapportage werkgroep identiteit

Bijlage 4 rapportage due diligence

Bijlage 5 rapportage werkgroep GMR

Tijdens het onderzoek zijn diverse vragen naar voren gekomen over de fusie en de gevolgen. Deze vragen en antwoorden vindt u hier

Voorafgaand aan het onderzoek heeft ook een onderzoek naar draagvlak plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier.

Vacatures

Wil jij van grote betekenis zijn voor een prachtige, veelkleurige groep leerlingen die je hart stelen? Wil jij kinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen in een bruisende omgeving die boeit, uitdaagt, prikkelt en scherp houdt? Wil jij werken op een school waar initiatief en nieuwe ideeën worden omarmd, geen plan te gek is en aanpakken en doorzetten worden toegejuicht? Wil jij binnen de veiligheid van een hecht team uitgedaagd worden om je grenzen te verleggen en te groeien?

Word Bijzonderwijzer! En kijk op Word Bijzonderwijzer