ONZE SCHOLEN:

Onderzoek naar effecten van mogelijke fusie

 

Op 15 januari 2019 is door Sirius en Bijzonderwijs de intentieverklaring ondertekend, waarin beide stichtingen zich uitspreken een bestuurlijke fusie te willen onderzoeken. Met deze eventuele bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs te versterken gericht op het bieden van het beste onderwijs voor de kinderen in Amsterdam Zuidoost. In februari is het onderzoek gestart om tot een goede afweging te komen. In mei 2019 wordt het onderzoek afgerond. 

Hieraan voorafgaand heeft een onderzoek naar draagvlak plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier.

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl