ONZE SCHOLEN:

Onderzoek naar effecten van mogelijke fusie

 

Op 15 januari 2019 is door Sirius en Bijzonderwijs de intentieverklaring ondertekend, waarin beide stichtingen zich uitspreken een bestuurlijke fusie te willen onderzoeken. Met deze eventuele bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs te versterken gericht op het bieden van het beste onderwijs voor de kinderen in Amsterdam Zuidoost. In februari is het onderzoek gestart om tot een goede afweging te komen. In mei 2019 is het onderzoek afgerond en is de fusieeffectrapportage verschenen. U kunt deze inzien via onderstaande links:

Fusie-effect rapportage

Bijlage 1 rapportage werkgroep Onderwijs

Bijlage 2 rapportage werkgroep Personeel

Bijlage 3 rapportage werkgroep identiteit

Bijlage 4 rapportage due diligence

Bijlage 5 rapportage werkgroep GMR

Tijdens het onderzoek zijn diverse vragen naar voren gekomen over de fusie en de gevolgen. Deze vragen en antwoorden vindt u hier

Voorafgaand aan het onderzoek heeft ook een onderzoek naar draagvlak plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier.

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".