ONZE SCHOLEN:

Partnership en Partners

 

PARTNERSHIP

Stichting Bijzonderwijs is inmiddels 40 jaar verantwoordelijk voor het basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost. Circa 2.400 leerlingen bezoeken onze basisscholen en er zijn ongeveer 280 medewerkers werkzaam.
Stichting Bijzonderwijs staat voor verandering, professionaliteit en duurzaamheid, waarbij een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs de kinderen maximale kansen moet bieden op een bij de eigen mogelijkheden passende wijze aan de samenleving deel te nemen.
Om dit te bereiken doet Stichting Bijzonderwijs verdergaande investeringen in buitenschoolse activiteiten. Daarvoor zoekt zij samenwerking met het bedrijfsleven. De partners van Stichting Bijzonderwijs leveren kennis en / of middelen om de missie "Samen Leren Samen Leven" te realiseren. Zo zijn bij voorbeeld ook de websites van Stichting Bijzonderwijs en haar scholen tot stand gekomen

Heeft u interesse in een partnership met Stichting Bijzonderwijs, stuurt u ons dan een mail naar info@bijzonderwijs.nl met uw gegevens, bedrijfsnaam alsmede vragen en opmerkingen omtrent een eventueel partnership. Wij nemen dan snel contact met u op.

PARTNER(S)

Rabobank Amsterdam en Omstreken is een partner van Stichting Bijzonderwijs. Mede door sponsoring van Rabobank Amsterdam en omstreken zijn de websites van Stichting Bijzonderwijs en haar scholen tot stand gekomen.

Rabobank Amsterdam en Omstreken staat midden in de samenleving. Door het aangaan van partnerships willen wij dat uitdragen. Wij zijn een bank op coöperatieve grondslag. Klanten die lid worden hebben inspraak op het beleid van onze bank en profiteren van (financiële) voordelen.

De jeugd heeft de toekomst. Onze bank is behalve professionele dienstverlener ook kennisbank. Het delen van die kennis met anderen past volledig in onze brede coöperatieve doelstelling. Amsterdam Zuidoost bestaat uit een complexe multiculturele samenleving. Er moet worden opgebokst tegen sociale en economische achterstanden. Stichting Bijzonderwijs en haar basisscholen beginnen bij de basis: de jeugd. Door kinderen goed onderwijs te geven krijgen zij kansen zich verder te ontplooien en mee te helpen van Amsterdam Zuidoost een kanszone te maken.  Door de onderlinge communicatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers te verbeteren kan Stichting Bijzonderwijs haar onderwijsdoelstellingen beter realiseren. Stichting Bijzonderwijs zet zich in voor een cultuur waarin "Samen Leren en Samen Leven" in het multicultureel Amsterdam Zuidoost centraal staat. Deze missie sluit uitstekend aan op onze missie "midden in de samenleving". En daarmee is de basis gelegd voor ons partnership. Ons partnership sluit daarmee aan bij de missie van Stichting Bijzonderwijs.

Bezoek ook de website van de Rabobank Amsterdam: www.rabobank.nl/amsterdam

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl