ONZE SCHOLEN:

Schoolgidsen scholen Stichting Bijzonderwijs

 

De scholen van Bijzonderwijs stellen ieder jaar een schoolgids op. De schoolgids bevat belangrijke informatie over hoe het onderwijs is georganiseerd op de school. Ook worden praktische zaken zoals schooltijden en de ouderbijdrage daarin beschreven. 

Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe de school de extra ondersteuning regelt in het kader van de wet Passend onderwijs. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor passend onderwijs werkt Bijzonderwijs samen met SWV passend onderwijs Amsterdam en Diemen.

Meer informatie over passend onderwijs bij Bijzonderwijs leest u: passend_onderwijs_bij_Bijzonderwijs.pdf


Hieronder zijn, nadat u de school van uw keuze heeft geselecteerd, beide documenten van de school in pdf-formaat  te downloaden.

 
Kies de school waar u de schoolgids van wilt bekijken:

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl