ONZE SCHOLEN:

Stichtingsbureau

 

Het Stichtingsbureau voert een groot deel van de bestuurstaken uit. Het Stichtingsbureau ondersteunt het bestuur bij het opstellen van strategisch beleid en bij de communicatie met de directies van de scholen ten behoeve van de uitvoering van het Stichtingsbeleid.

Het Stichtingsbureau informeert en ondersteunt de directies van onze scholen ten behoeve van de uitvoering van het Stichtingsbeleid.

Enkele ondersteunende taken van het Stichtingsbureau zijn:
Personele administratie en formatieberekeningen, rechtspositionele ondersteuning, administratie van het ziekteverzuim, werving van nieuwe personeelsleden, coaching van nieuw personeel, het leveren van onderwijskundige en levensbeschouwelijke ondersteuning, het bieden van ondersteuning op het gebied van personeelszaken en huisvesting van de scholen alsmede het materieel en financieel beheer van projecten.

Het Stichtingsbureau is gehuisvest aan de Schonerwoerdstraat 1b te Amsterdam Zuidoost.
Wij zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en in de directe nabijheid van ons kantoorpand zijn volop parkeermogelijkheden.

Uit onze missie:


"De scholen van Stichting Bijzonderwijs willen een gidsrol voor hun leerlingen vervullen en innovatief en vernieuwend zijn. De leefregel "Samen Leren, Samen Leven" brengt hen wederzijds respect en tolerantie bij".

 

Medewerkers Stichtingsbureau

 
H.E.M.  Dobbelaar (Harry)
H.E.M. Dobbelaar (Harry)
Directeur-bestuurder
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
h.dobbelaar@bijzonderwijs.nl
 
H.J.  Beunk (Han)
H.J. Beunk (Han)
Beleidsmedewerker HRM
h.beunk@bijzonderwijs.nl
 
S.  Ekiz-Demir (Serap)
S. Ekiz-Demir (Serap)
Administratief medewerker Financiën
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag
s.ekiz@bijzonderwijs.nl
 
C.R.  Fabre (Cliften)
C.R. Fabre (Cliften)
Medewerker Personeelszaken
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag
c.fabre@bijzonderwijs.nl
 
J.H.  Hesselink (Janneke)
J.H. Hesselink (Janneke)
Beleidsmedewerker Onderwijs en Bestuurszaken
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
j.hesselink@bijzonderwijs.nl
 
 

Medewerkers Stichtingsbureau

 
C.S.  Jourdan-Nieman (Carolien)
C.S. Jourdan-Nieman (Carolien)
Beleidsmedewerker Financiën
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
c.jourdan@bijzonderwijs.nl
 
R.  Kruijsman (Roland)
R. Kruijsman (Roland)
Beleidsmedewerker Huisvesting en Facilitair
r.kruijsman@bijzonderwijs.nl
 
J.M.  Passchier (Joke)
J.M. Passchier (Joke)
Coördinator invalpool
j.passchier@bijzonderwijs.nl
 
B.  Remeeus (Bianca)
B. Remeeus (Bianca)
Directiesecretaresse
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
b.remeeus@bijzonderwijs.nl